Διαφορά μεταξύ XMLDocument και XPathDocument

XMLDocument εναντίον XPathDocumentΤο XMLDocument και το XPathDocument είναι δύο χώροι ονομάτων που χρησιμοποιούνται κατά την αντιμετώπιση XML αρχεία. Αυτά τα δύο χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία εφαρμογών που χρειάζονται την ικανότητα ανάγνωσης ή γραφής δεδομένα σε αρχεία XML. Η κύρια διαφορά μεταξύ XMLDocument και XPathDocument είναι η προσέγγιση. Το XMLDocument είναι μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση. Ένα αντικείμενο δημιουργείται και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αρχείο και το αντικείμενο έχει τις απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες για την αντιμετώπιση του εν λόγω αρχείου. Αντίθετα, το XPathDocument είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα δεδομένα. Είναι απλούστερο από το XMLDocument αλλά δεν έχει το πλεονέκτημα ευελιξίας που προσφέρει το XMLDocument.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της χρήσης του XPathDocument είναι η έλλειψη ικανότητας τροποποίησης του περιεχομένου του αρχείου. Επισυνάπτεται ως μόνο για ανάγνωση και δεν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Το XMLDocument μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο του αρχείου. Μπορεί επίσης να προσθέσει νέους κόμβους, να διαγράψει υπάρχοντες, ακόμη και να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά του αρχείου. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα του XPathDocument είναι η αδυναμία του να δημιουργήσει νέα έγγραφα από το μηδέν. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπάρχει ήδη πριν επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μέσω του XPathDocument. Το XMLDocument δεν έχει αυτόν τον περιορισμό και μπορεί να δημιουργήσει έγγραφα από το μηδέν και στη συνέχεια να προσθέσει περιεχόμενο σε αυτό.

Παρά τα πολλά μειονεκτήματα της χρήσης του XPathDocument μέσω του XMLDocument, υπάρχουν επίσης περιοχές όπου το χρησιμοποιείτε θα να είναι ευεργετική. Η απλότητα του XPathDocument του δίνει ένα πλεονέκτημα ταχύτητας έναντι του XMLDocument. Εξαιτίας αυτού, το XPathDocument προτιμάται συχνά κατά την ανάγνωση από πολύ μεγάλα αρχεία. Η φόρτωση αυτών των αρχείων χρησιμοποιώντας το XMLDocument μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνος και δεν θα προσφέρει κανένα πλεονέκτημα εάν διαβάζεται η μόνη λειτουργία που εκτελείται Για οτιδήποτε άλλο ή για εφαρμογές γενικού σκοπού, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το XMLDocument καθώς είναι πιο ευέλικτο και παρέχει περισσότερες δυνατότητες. Το κόστος απόδοσης είναι επίσης λιγότερο πρόβλημα όταν ασχολείστε με μικρά αρχεία και είναι πολύ πιθανό να μην γίνεται αντιληπτό για τις περισσότερες εφαρμογές.Περίληψη:

1. Το XMLDocument είναι ένα αντικειμενοστρεφόμενο μοντέλο, ενώ το XPathDocument είναι ένα μοντέλο προσανατολισμένο στα δεδομένα.
2. Το XPathDocument παρέχει πρόσβαση ανάγνωσης μόνο, ενώ το XMLDocument παρέχει πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής.
3. Το XMLDocument επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου XML ενώ το XPathDocument δεν το κάνει.
4. Το XPathDocument μπορεί να είναι καλύτερο για την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων μέσω XMLDocument.

Φρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Σκεύη, Εξαρτήματα

Περιοδικό

Επικοινωνία

Χωρίς Κατηγορία

Λογισμικό

Smartphones

Προϊόν & Υπηρεσίες

Οικιακοί Εξοπλισμοί

Μόδα Μόδα Μόδα

Κορωνοϊός

Συνιστάται