Διαφορά μεταξύ φωνής και τόνου

φωνήVoice vs Tone

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η φωνή και ο τόνος είναι συνώνυμοι καθώς μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Αυτά τα δύο είναι πολύ ολισθηρές λέξεις που τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν συναντούν καμία μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, δεν είναι ότι η φωνή και ο τόνος είναι το ίδιο αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο λέξεων.Η φωνή μπορεί να αναφέρεται στη στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα ή στους αναγνώστες του. Ο τόνος μπορεί να ονομαστεί καθώς αντικατοπτρίζει τη διάθεση ενός συγγραφέα. Ένας συγγραφέας μπορεί να έχει διαφορετικούς τόνους ενώ αυξάνει τη φωνή του.

Ένας συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες φωνές όπως σατιρικές, πατρογονικές ή χιουμοριστικές στα γραπτά του. Αλλά ο τόνος αποδίδει στον τόνο με τον οποίο παρουσιάζει τα γραπτά του. Ενώ η φωνή μπορεί να αποδοθεί ως αναπαράσταση του συγγραφέα για την αλήθεια που απεικονίζει, ο τόνος μπορεί να θεωρηθεί ως αναπαράσταση των συναισθημάτων ή της στάσης του.

Σε αντίθεση με τον τόνο, η φωνή μπορεί να θεωρηθεί στυλ του συγγραφέα. Είναι η φωνή και όχι ο τόνος που διαφοροποιεί έναν συγγραφέας από άλλο. Είναι η φωνή που κάνει το γράψιμό του μοναδικό. Είναι μέσω της φωνής που οι αναγνώστες γνωρίζουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενός συγγραφέα.Όταν μιλάμε για φωνή, μπορεί να λεχθεί ότι αναφέρεται στην αλήθεια, την ειλικρίνεια, τη δύναμη και την εξουσία ενός συγγραφέα. Αλλά ο τόνος δεν αναφέρεται στην αλήθεια, τη δύναμη, την ειλικρίνεια και τη δύναμη ενός συγγραφέα.

Ενώ η φωνή αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα ενός συγγραφέα, ο τόνος περιγράφει μόνο τη διάθεσή του ή τη δική του συναισθήματα . Κατά μία έννοια, η φωνή μπορεί να κληθεί ως αυθεντική και με τόνο κάτι ισχυρό.

Όταν η φωνή μπορεί να χαρακτηριστεί σατιρική, χιουμοριστική και πατριωτική, ο τόνος μπορεί να διαφοροποιηθεί ως δυνατός, απαλός και μέτριος.Οι αναγνώστες ακούνε μέσω της φωνής σας τι έχετε αποδώσει στα γραπτά σας. Ο τόνος είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείτε ένα έργο που αποδίδει τη διάθεσή σας.

Όταν έρχεστε σε συνομιλίες, η φωνή και ο τόνος διαφέρουν πολύ. Ένα άτομο μπορεί να μιλήσει με υψηλή φωνή, αλλά ο τόνος μπορεί να είναι χαμηλός και το αντίστροφο. Ενώ ο τόνος αναφέρεται στις συναισθηματικές πτυχές ενός ηχείου, η φωνή είναι κάτι που σχετίζεται με το γήπεδο. Οι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης μπορούν να καθορίσουν τη διάθεση ή τη στάση ενός ατόμου, που αντιπροσωπεύει τον τόνο του χαρακτήρα του. Αλλά μια φωνή δεν μπορεί να καθορίσει τη διάθεση ενός ατόμου.

Περίληψη1. Η φωνή μπορεί να αναφέρεται στη στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα ή στους αναγνώστες του. Ο τόνος μπορεί να ονομαστεί καθώς αντικατοπτρίζει τη διάθεση ενός συγγραφέα.
2. Ενώ η φωνή μπορεί να αποδοθεί ως αναπαράσταση του συγγραφέα της αλήθειας που απεικονίζει, ο τόνος αφορά μόνο τη στάση του.
3. Η φωνή μπορεί να κληθεί ως έγκυρη και με τόνο ως κάτι ισχυρό.

Φρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Πολιτική

Συσκευές

Πρωτόκολλα Και Μορφές

Σχεδιασμός & Δραστηριότητες

Των Ζώων

Οδηγοί Δώρων

Επιχείρηση

Ψυχολογία

Στυλ

Ο Εμφύλιος Πόλεμος Της Αμερικής

Συνιστάται