Διαφορά μεταξύ μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης

Μηχανή αναζήτησης έναντι προγράμματος περιήγησηςΥπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από τα δύο συχνά χρησιμοποιημένες λέξεις buzz: μηχανή αναζήτησης και πρόγραμμα περιήγησης. Πρόσφατα, η Google πραγματοποίησε συνέντευξη στο του δρόμου της Νέας Υόρκης ζητώντας από τους ανθρώπους να ορίσουν ένα πρόγραμμα περιήγησης. Από ένα δείγμα άνω των 50, μόνο το 8% των ατόμων απάντησαν με τον σωστό ορισμό ενός προγράμματος περιήγησης.

Το πρόγραμμα περιήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού εγκατεστημένο στο δικό σας υπολογιστή τοπικά. Υπάρχουν πολλά προγράμματα περιήγησης όπως ο Internet Explorer, ο Firefox, το Safari και το Opera, κ.λπ. Ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους και ιστοσελίδες. Η μηχανή αναζήτησης είναι επίσης ένα πρόγραμμα λογισμικού που αναζητά κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο κατά την εισαγωγή συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών. Η μηχανή αναζήτησης ταιριάζει με τις ακριβείς λέξεις-κλειδιά που έχουν εισαχθεί με τα διαθέσιμα έγγραφα στο Διαδίκτυο και επιστρέφει μια λίστα εγγράφων στα οποία βρέθηκαν οι λέξεις-κλειδιά. Το Google και το Yahoo είναι οι πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης.

Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι ότι χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε μια μηχανή αναζήτησης. Για παράδειγμα, ανοίγετε τον Internet Explorer, το Chrome ή τον Firefox και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού μιας μηχανής αναζήτησης όπως το Google.com, το Yahoo.com.Όταν ανοίγετε μια μηχανή αναζήτησης και εισάγετε μερικές λέξεις-κλειδιά, ένα πρόγραμμα που ονομάζεται ευρετήριο διαβάζει τα έγγραφα στον ιστό και δημιουργεί ένα ευρετήριο με βάση τις λέξεις που περιέχονται σε κάθε έγγραφο και το επιστρέφει εάν οι λέξεις ταιριάζουν με τις λέξεις-κλειδιά που έχουν εισαχθεί. Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο για να δημιουργήσει τους δείκτες του προκειμένου να επιστρέψει μόνο ουσιαστικά αποτελέσματα για κάθε ερώτημα που εισάγει ο χρήστης.

Περίληψη:

1. Ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε ιστοσελίδες και ιστοσελίδες ενώ η μηχανή αναζήτησης είναιχρησιμοποιείται για την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

2. Τα I.E., Firefox, Safari και Chrome είναι τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού, ενώ το Google και το

Το Yahoo είναι οι πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης.3. Ένα πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ για να ανοίξει μια μηχανή αναζήτησης

χρειάζεστε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Φρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Αγρια Δύση

Προϊόν & Υπηρεσίες

Ηγέτες

Ιστορία

Επένδυση

Συσκευές

Ομορφιά

Κορωνοϊός

Νόσος

Επιχείρηση

Συνιστάται