Διαφορά μεταξύ HKEY_CURRENT_USER και HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_CURRENT_USER εναντίον HKEY_LOCAL_MACHINEΤα HKEY_CURRENT_USER και HKEY_LOCAL_MACHINE είναι δύο ρίζα κλειδιά στο μητρώο των Windows που είναι ζωτικό μέρος κάθε εγκατάστασης των Windows από τα Windows 3.1. Το μητρώο των Windows περιέχει ρυθμίσεις συσκευής, επιλογές λογισμικού και άλλα πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που βρίσκονται σε αυτόν. Η κύρια διαφορά μεταξύ HKEY_CURRENT_USER και HKEY_LOCAL_MACHINE είναι αυτό που αφορούν. Διατηρήσεις HKEY_LOCAL_MACHINE πληροφορίες που σχετίζεται με το υπολογιστή συνολικά, ενώ το HKEY_CURRENT_USER περιέχει πληροφορίες που είναι συγκεκριμένες για τον χρήστη. Επομένως, υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο του HKEY_LOCAL_MACHINE, ενώ υπάρχουν πολλά αντίγραφα του HKEY_CURRENT_USER με διαφορετικές τιμές.

Εάν ένας χρήστης αποφασίσει να επεξεργαστεί τις καταχωρίσεις μητρώου στο HKEY_CURRENT_USER, θα αλλάξει μόνο τις ρυθμίσεις για τον εαυτό του. Αλλά αν αλλάξει τις εγγραφές σε HKEY_LOCAL_MACHINE, αυτός θα αλλάζει τις ρυθμίσεις για όλους που χρησιμοποιούν αυτόν τον υπολογιστή. Ένα καλό παράδειγμα αυτού θα ήταν η εγκατάσταση ενός νέου λογισμικού. Πολλά λογισμικά ρωτούν κατά την εγκατάσταση εάν θα ήταν μόνο για τον τρέχοντα χρήστη ή για όλους. Η επιλογή μόνο για τον τρέχοντα χρήστη θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται καταχωρήσεις στο HKEY_CURRENT_USER ενώ επιλέγοντας για όλους θα έβαζαν τις καταχωρήσεις στο HKEY_LOCAL_MACHINE. Προφανώς, η επιλογή του πρώτου σημαίνει ότι μόνο ο χρήστης που εγκατέστησε το λογισμικό θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ενώ το τελευταίος Η επιλογή θα επιτρέψει σε όλους να δουν και να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό.

Μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ HKEY_LOCAL_MACHINE και HKEY_CURRENT_USER είναι ποιος μπορεί να το επεξεργαστεί. Η πρώτη μπορεί να επεξεργαστεί από οποιονδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση στο μητρώο, ενώ ο δεύτερος μπορεί να επεξεργαστεί μόνο από τον μεμονωμένο χρήστη. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό και να επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις HKEY_CURRENT_USER σε άλλον λογαριασμό.Τέλος, υπάρχει θέμα πότε φορτώνονται οι καταχωρήσεις μητρώου. Το HKEY_LOCAL_MACHINE φορτώνεται κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Συγκριτικά, το HKEY_CURRENT_USER φορτώνεται μόνο αφού ο χρήστης συνδεθεί στον λογαριασμό του, κάτι που είναι αρκετά λογικό, καθώς το λειτουργικό σύστημα δεν θα ξέρει ποιο HKEY_CURRENT_USER θα φορτώσει. Εάν ο χρήστης δεν συνδεθεί σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συνδεθεί στον λογαριασμό επισκέπτη, θα φορτωθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις HKEY_CURRENT_USER. Για έναν νέο χρήστη, οι καταχωρήσεις HKEY_CURRENT_USER θα είναι οι ίδιες με τις προεπιλεγμένες.

Περίληψη:

1. Το HKEY_CURRENT_USER ισχύει μόνο για έναν χρήστη, ενώ το HKEY_LOCAL_MACHINE ισχύει για όλους
2. Το HKEY_LOCAL_MACHINE είναι πάντα διαθέσιμο, ενώ το HKEY_CURRENT_USER για συγκεκριμένο χρήστη είναι διαθέσιμο μόνο όταν συνδέεται
3. Το HKEY_LOCAL_MACHINE φορτώνεται κατά την εκκίνηση ενώ το HKEY_CURRENT_USER φορτώνεται κατά τη σύνδεσηΦρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Διαχείριση

Βιομηχανικός

Φάρμακα

Γραμματική

Αμερικανική Ιστορία

Ευγενική Χορηγία

Τριμηνιαία Στρατιωτική Ιστορία

Βιολογία

Δομή & Συστήματα

Στρατιωτική Ιστορία

Συνιστάται