Διαφορά μεταξύ DNS και LDAP

DNS έναντι LDAP

Σε ένα παγκόσμιο ανοιχτό δίκτυο όπως το Διαδίκτυο, οι Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού (PKI's) είναι πολύ σημαντικές για να ενθαρρύνουν τη δημιουργία περιεχομένου που πρόκειται να χρησιμοποιήσει την εγκατάσταση. Βασικές ανάγκες των PKI είναι να διευκολύνουν την επικοινωνία και συνεπώς τη διαδραστική και αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τα πιστοποιημένα που πιστοποιούν τις διευθύνσεις email ή ακόμη και τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών ως κλειδιά κεντρικού υπολογιστή. Είναι εδώ που η ανάγκη για εναλλακτικά πρωτόκολλα όπως το FTP και το HTTP δεν πληρούν τις απαιτήσεις και ως εκ τούτου πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις. Οι διαθέσιμες επιλογές έρχονται στο όνομα DNS και LDAP.Το DNS αναφέρεται στο σύστημα ονομάτων τομέα και αναφέρεται στο ιεραρχικό σύστημα ονομάτων που υιοθετείται για υπηρεσίες, υπολογιστές ή ακόμη και δευτερεύοντες πόρους που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο ή ακόμα και σε ιδιωτικό δίκτυο. Το DNS εξισώνει τα ονόματα τομέα με μια διεύθυνση IP που αποθηκεύει, σας κατευθύνει σε μια δεδομένη διεύθυνση ιστού και έτσι σε μια συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στο Διαδίκτυο. Το LDAP από την άλλη πλευρά είναι ένας κατάλογος του οποίου τα αρχικά σημαίνουν ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό πρόσβασης και συντήρησης των πληροφοριών καταλόγου που διανέμονται και το πρωτόκολλο Διαδικτύου που συνήθως αναφέρεται ως IP

Μία από τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της χρήσης DNS και LDAP είναι αυτή του χειρισμού πιστοποιητικών. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό σχετίζεται με την αναζήτηση ενός πεδίου που θα φέρει πολλές απαντήσεις και, συνεπώς, οι απαντήσεις δεν είναι συγκεκριμένες για το εν λόγω αντικείμενο. Και η σύνθετη λειτουργία αναζήτησης θα ήταν μεγάλη για να επιτρέψουμε τη μείωση του πεδίου αναζήτησης.

Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τόσο το DNS όσο και το LDAP είναι ότι αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παροχής συνόλων απαντήσεων ανάλογα με τις πηγές ερωτημάτων. Το DNS δεν προσφέρει τη λειτουργικότητα που αναμένεται, καθώς βασίζεται κυρίως σε δημόσιες πληροφορίες που δεν συνοδεύονται από έλεγχο πρόσβασης.Η ενημέρωση του LDAP συνοδεύεται από την επιλογή για προσθήκη, τη μετονομασία των καταχωρήσεων σε ακόμη και τη δυνατότητα διαγραφής. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι δυνατές υπό τον όρο ότι ο έλεγχος ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του Secure Socket Locker (SSL). Η ενημέρωση στο DNS είναι δυνατή μόνο με μη αυτόματο τρόπο και δεν υπάρχει τόσο ευελιξία όσο φαίνεται στο LDAP. Η μη αυτόματη έκδοση στατικών αρχείων που βρίσκονται στα αρχεία Zone είναι αυτό που γίνεται στον διακομιστή DNS. Αυτή η επεξεργασία συνιστάται μόνο όταν η συχνότητα ενημέρωσης είναι πολύ χαμηλή. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστάται η αποθήκευση δεδομένων σε γενικές βάσεις δεδομένων.

Σε σύγκριση με το DNS και το LDAP, το LDAP κερδίζει το βραβείο ως το πιο ευέλικτο πρωτόκολλο για χρήση στην ενημέρωση δεδομένων, κυρίως λόγω της ευελιξίας που προσφέρει με διαφορετικούς τρόπους χειρισμού δεδομένων και των λειτουργιών ασφαλείας που προσφέρει.

Περίληψη
Οι υποδομές δημόσιου κλειδιού (PKI) είναι πολύ σημαντικές για την τόνωση της δημιουργίας περιεχομένου
Το PKI κάνει την επικοινωνία στο διαδίκτυο εύκολη, ασφαλή και ασφαλήΤο DNS και το LDAP είναι καταπληκτικά πρωτόκολλα που επιτρέπουν τη διαδραστική και αυτοματοποιημένη επικοινωνία

Τα αρχικά DNS αναφέρονται στο σύστημα ονομάτων τομέα, ένα ιεραρχικό σύστημα για την ονομασία συσκευών στο διαδίκτυο

Το LDAP αναφέρεται στο Lightweight Directory Access Protocol, μια γλώσσα εφαρμογής που μπορεί να διατηρεί και να διανέμει πληροφορίες από καταλόγους μέσω ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου Διαδικτύου.Ο χειρισμός πιστοποιητικών λαμβάνει μέρος διαφορετικά με DNS και LDAP

Η ενημέρωση του LDAP είναι πολύ πιο εύκολη σε αντίθεση με την ενημέρωση του DNS καθώς το LDAP είναι αυτοματοποιημένο, προσφέροντας πολλές λειτουργίες και το DNS είναι χειροκίνητο και έχει λίγες λειτουργίες

Το LDAP πιο ευέλικτο, ασφαλές και επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία από το DNS.

Το DNS ωστόσο είναι πιο εύκολο στη χρήση και χρησιμοποιείται ευρέως σε αντίθεση με το LDAP

Φρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Δευτεροσ Παγκοσμιοσ Πολεμοσ

Πρωτόκολλα Και Μορφές

Κορωνοϊός

Εμπορία

Χωρίς Κατηγορία

Ισλάμ

Times Civil War

Τεχνολογία

Φάρμακα

Αμερικανική Ιστορία

Συνιστάται