Διαφορά μεταξύ BitTorrent και uTorrent

u-torrent-λογότυποBitTorrent εναντίον uTorrent

Ο Torrents έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται και κατεβάζουν αρχεία. Αντί να κατεβάζει ολόκληρο το αρχείο από ένα συγκεκριμένο σημείο, ο υπολογιστής λήψης γνωρίζει έναν αριθμό υπολογιστών που έχουν ένα αντίγραφο του αρχείου ή κομμάτια αυτού και κατεβάζει κομμάτια από διαφορετικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, το φορτίο είναι κοινόχρηστο και ο κίνδυνος να παραγκωνιστεί η κύρια πηγή λόγω του αριθμού των αιτημάτων εξαλείφεται. Το BitTorrent και το uTorrent είναι δύο πελάτες που διαχειρίζονται τη λήψη torrent. Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο, είναι το μέγεθός τους. Το πρόγραμμα εγκατάστασης για το uTorrent είναι πολύ χαμηλότερο από 1MB, ενώ το BitTorrent είναι σχεδόν 3MB. Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης του BitTorrent συσκευάζει το προαιρετικό λογισμικό, όπως γραμμές εργαλείων, μαζί με το πρόγραμμα εγκατάστασης, ενώ το uTorrent το κατεβάζει απλώς εάν ο χρήστης αποφασίσει ότι το χρειάζεται.Ο κύκλος ανάπτυξης του uTorrent είναι αρκετά γρήγορος και υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις alpha και beta, έτσι ώστε να είστε πάντα στο προσκήνιο της ανάπτυξης. Το BitTorrent κυκλοφορεί μόνο σταθερές εκδόσεις και ξεπερνά την κυκλοφορία των εκδόσεων alpha ή beta. Οι χρήστες του uTorrent έχουν το πλεονέκτημα ότι λαμβάνουν πρώτα νέες δυνατότητες, ενώ οι εκδόσεις BitTorrent είναι σίγουροι ότι αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα, εάν υπάρχουν, καθώς το λογισμικό που χρησιμοποιούν έχει ήταν δοκιμαστεί αυστηρά. Δεδομένου ότι το BitTorrent κυκλοφορεί μόνο σταθερές εκδόσεις, υπάρχει επίσης αισθητή καθυστέρηση μεταξύ της κυκλοφορίας μιας σταθερής έκδοσης uTorrent και μιας σταθερής έκδοσης BitTorrent. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να είναι κάπου περίπου μια εβδομάδα. Επομένως, εάν χρησιμοποιείτε το uTorrent, αλλά μόνο για ενημέρωση σε σταθερές εκδόσεις, έχετε βασικά ένα BitTorrent πελάτης αυτό είναι πάντα μια εβδομάδα νωρίς.

Όσον αφορά την απόδοση και των δύο πελατών, πραγματικά δεν υπάρχουν μείζων διαφορές, καθώς και οι δύο είναι σχεδόν ταυτόσημες μεταξύ τους. Παρόλο που το uTorrent μπορεί να έχει κάποιες δυνατότητες που θα βελτιώσουν την απόδοσή της κατά κάποιο περιθώριο, το BitTorrent θα έχει επίσης τις ίδιες δυνατότητες μόλις γίνουν σταθερές, εξαλείφοντας έτσι το κενό. Αυτό είναι βασικά ένα Γάτα και το κυνήγι του ποντικιού, όπου το BitTorrent ακολουθεί πάντα το uTorrent με κάποιο μικρό περιθώριο. Οι χρήστες του BitTorrent έχουν μόνο το επιπλέον buffer σε περίπτωση που οι αλλαγές που εισάγονται στην ασταθή έκδοση του λογισμικού προκαλούν το λογισμικό να καταρρεύσει ή να αποτύχει με κάποιο τρόπο.

Περίληψη:1. Το πρόγραμμα εγκατάστασης BitTorrent είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το πρόγραμμα εγκατάστασης uTorrent.

2. Το uTorrent έχει εκδόσεις alpha και beta, ενώ το BitTorrent δεν διαθέτει.

3. Οι σταθερές εκδόσεις BitTorrent κυκλοφορούν λίγο αργότερα από αυτές του uTorrent.Φρέσκες Σκέψεις

Κατηγορία

Ομορφιά

Κορωνοϊός

Πολιτικοί Θεσμοί

Ο Εμφύλιος Πόλεμος Της Αμερικής

Ευγενική Χορηγία

Πρωτόκολλα Και Μορφές

Αγρια Δύση

Στρατιωτική Ιστορία

Επένδυση

Η Φυσικη

Συνιστάται